ปรับขนาดอักษร

อนุโมทนาการฉลองพระอุโบสถวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28-29 เมษายน 2476

This is a SEO version of อนุโมทนาการฉลองพระอุโบสถวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28-29 เมษายน 2476 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2476

หมายเหตุ : เจ้าจอมมารดาสว่าง รชชกาลที่ 5 พิมพ์ 1,500 เล่ม

          อนุโมทนาการฉลองพระอุโบสถวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28-29 เมษายน 2476 เล่มนี้ ให้รายละเอียดประวัติ และการบูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างละเอียด เรียบเรียงโดยพระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส