ปรับขนาดอักษร

พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานไปยังประเทศจีน กับประวัติวัดเศวตฉัตร

This is a SEO version of พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานไปยังประเทศจีน กับประวัติวัดเศวตฉัตร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์หญิงเจียน ฉัตรกุล 21 กรกฎาคม 2505          

               พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานไปยังประเทศจีน กับประวัติวัดเศวตฉัตร เล่มนี้ ในตอนต้นกล่าวถึงประวัติวัดเศวตรฉัตร และรวบรวมพระราชสาส์นไปเมืองจีน ครั้งรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146 พ.ศ. 2327 เมื่อปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1148 พ.ศ. 2329 เมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 พ.ศ. 2333 เมื่อปีชวด จัตวาศก จุลศักราช 1154 พ.ศ. 2335 เมื่อปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช 1157 พ.ศ. 2338 เมื่อปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 1159 พ.ศ. 2340 เมื่อปีมะแม เอกศก จุลศักราช 1161 พ.ศ. 2342 พระราชสาส์นพระเจ้าเค่งเกียบอกงานพระบรมศพพระปิตุราช พระราชสาส์นพระเจ้าเค่งเกีย ตอบพระราชสาส์นรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ มีไปเมื่อปีมะเมีย สัมฤทธิศก จุลศักราช 1160 พ.ศ. 2341 พระราชสาส์นพระเจ้าเค่งเกียบอกงานฝังพระบรมศพพระปิตุราช และพระราชสาส์นเมืองจีน มีมาในรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1167 พ.ศ. 2348