ปรับขนาดอักษร

นิราศลอนดอน

This is a SEO version of นิราศลอนดอน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หม่อมราโชทัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางจำนวน จิปิภพ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิริทราวาส 8 เมษายน 2505

 

                 พรรณนาเรื่องราวตั้งแต่ออกนอกกรุงเทพฯ ไปจนกลับและได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นในประเทศอังกฤษ ซึ่งบางสิ่งก็เป็นของแปลกใหม่สำหรับประเทศไทยในสมัยนั้นจะอ่านในแง่บันเทิงและอรรถรสทางวรรณคดี นับว่าเป็นเรื่องแต่งดีน่าอ่านอีกเล่มหนึ่ง