ปรับขนาดอักษร

ประชุมจาฤกอนุสาวรีย์ ทรงสร้างในรัชกาลที่ 5

This is a SEO version of ประชุมจาฤกอนุสาวรีย์ ทรงสร้างในรัชกาลที่ 5 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2465

หมายเหตุ : พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ โปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล สนองคุณ เจ้าจอมมารดา เมื่อศพครบ 50 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465

 

                 จารึกหลักที่ 231-233 จารึกบนหินอ่อนในสุสานหลวงวัดราชบพิธ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการระลึกถึงพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาศพระราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์