ปรับขนาดอักษร

โคลงกวีโบราณและวรรณกรรมพระยาตรัง

This is a SEO version of โคลงกวีโบราณและวรรณกรรมพระยาตรัง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505

 

                 พระยาตรังได้รวบรวมบทประพันธ์ที่กวีสมัยโบราณ เช่น พระพระยาเยาวราช พระเทวีสุโขทัย ศรีธนญชัย พญาตรัง เป็นต้น ได้แต่งไว้ได้นำถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เมื่อเข้ามารับราชการอยู่ในกรุงเทพฯ คำประพันธ์ทั้งหมดแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ โคลงเบ็ดเตล็ด โคลงกลบทกับโคลงกระทู้ โคลงนิราศของกวีสมัยอยุธยาตอนปลาย และบทประพันธ์อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 127 บท