ปรับขนาดอักษร

เรื่องประวัติศาสนา

This is a SEO version of เรื่องประวัติศาสนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2499

หมายเหตุ : ในงานฉลองและทำบุญอายุครบ 60 ปี พระภิกษุ กิตฺตินาโค นายพันตำรวจเอก พระราชญาติรักษา (ประกอบ  บุนนาค) ผู้ว่าราชการภาค 7 วันที่ 26 ตุลาคม  2499

                 ว่าด้วยลัทธิศานาต่าง ๆพระเป็นเจ้าทั้ง 3 ประวัติเสนาพราหมณ์ ประวัติพระพุทธศาสนา ประวัติศาสนาคริสต์ ประวัติศาสนาอิสลาม เรื่องพระพุทธศาสนาประดิษฐานในประเทศพม่า ประเทศจีน และลังกาทวีป