ปรับขนาดอักษร

พระมหาบุรุษลักษณะ

This is a SEO version of พระมหาบุรุษลักษณะ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : คณะศิษยานุศิษย์พิมพ์แจกในงานหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปพระเทพสังวรวิมล ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 26-28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2510

 

                เนื้อหากล่าวถึงพระมหาบุรุษลักษณะ กับ ปฐมสมโพธิกถาเฉพาะตอนที่กล่าวถึงมงคล 108 และอนุพยัญชนะ 80 ไว้เสียด้วยเพื่อให้สมบูรณ์และสะดวกในการศึกษา