ปรับขนาดอักษร

ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค

This is a SEO version of ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2504

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางลิ้นจี่ ชยากร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 8 กุมภาพันธ์ 2504. มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารคเล่มนี้ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงพรรณนากระบวนแห่ไว้อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่กระบวนแห่พระกฐินทางสถลมารค กระบวนนำ กระบวนม้าขี่ กระบวนม้าจูง กระบวนรถ กระบวนราบ กระบวนกลองชนะ กระบวนช้างดั้ง กระบวนพระยาช้าง กระบวนช้างพระที่นั่ง พระคชาธารทรงไตรพระกฐิน กระบวนหลัง กระบวนเสด็จพระราชดำเนิน และมีการกล่าวพรรณนารายละเอียดของกระบวนแห่พระกฐินทางชลมารคเรื่อยไปอย่างละเอียด เกี่ยวกับกระบวนต่าง ๆ จนถึงเรือขุนนางตามเสด็จ