ปรับขนาดอักษร

ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

This is a SEO version of ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมนูเสรี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดธาตุทอง พระนคร วันที่ 14 ตุลาคม  2505. มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เล่มนี้เป็นพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ และวิธีการค้นคว้าและสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องพระร่วง เรื่องการไว้ผมของคนไทย เรื่องสำเภาทองลอยพระธาตุ เรื่องบ้านโคนในจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักศิลาขอมดำดิน เรื่องเมืองสวรรคโลก เรื่องเชลียง เรื่องวัดจุฬามณี เรื่องทุ่งยั้ง และเรื่องท้าวแสนปม