ปรับขนาดอักษร

ประวัติเมืองนครเขื่อนขันธ์ และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

This is a SEO version of ประวัติเมืองนครเขื่อนขันธ์ และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต Page 89
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

        กล่าวถึงประวัติเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งตัดตอนมาจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 และเรื่องประเพณีเกี่ยวกับชีวิตที่ตีพิมพ์อยู่ในเล่มนี้ มี 3 เรื่อง คือ ประเพณีทำบุญ ของนายเสฐียร  พันธรังษี เปรียญแต่งร่วมกับพันเอกหลวงวิจิตรวาทการ ประเพณีบวชนาค พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ ทรงนิพนธ์ และประเพณีทำศพ พระจรูญชวนะพัฒน์ กับหลวงวิศาลดรุณกร เรียบเรียง

ผู้เขียน: 
-
คำอธิบาย: 
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพันตำรวจเอก หลวงไววิชิต (ประสงค์ โกมลชนก) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 18 กันยายน 2504
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1