ปรับขนาดอักษร

พระราชกำหนดครั้งกรุงศรีอยุธยา และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์

This is a SEO version of พระราชกำหนดครั้งกรุงศรีอยุธยา และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2507

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท พระพิเนตรอัยการ (ยิ้ม ทังสุชาติ) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 14 ตุลาคม 2507.    มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          พระราชกำหนดครั้งกรุงศรีอยุธยา และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ ว่าด้วยกฎ 11 กฎ ได้แก่ กฎเรื่องร้องฟ้องความซับซ้อนกันหลายศาล กฎว่าด้วยการเรียกสินไหมพินัยคดีความ หมายรับสั่งเรื่องความทุกข์ยากของลูกหมู่ กฎเรื่องลักษณะการปกครองหัวเมือง กฎเรื่องให้รับน้ำพระพิพัฒนสัจจา กฎเรื่องการพิสูจน์เล็บในสำนวนความ กฎเรื่องเจ้าหมู่มูลนายเบิกคู่ความไปใช้ราชการ กฎเรื่องให้จับคุมคนวิวาททำร้ายกันในที่ต่าง ๆ กฎเรื่องการรับฟ้องตามพระธรรมนูญ กฎเรื่องการรับฟ้องต่าง ๆ และกฎเรื่องการรับฟ้องกล่าวโทษตุลาการ ผู้พิจารณาความไม่เที่ยง ในตอนท้ายเป็นประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์เรื่อง ต่าง ๆ 8 เรื่อง คือ 1.เรื่องประกาศรัชกาลที่ 4 2.เรื่องมณเทียรบาลเขมร 3.เรื่องกฎหมายกรุงกัมพูชา 4.เรื่องตั้งทำเนียบศักดินา    5.วิธีตั้งกฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา 6. วิธีจัดหมวดกฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา        7.คำอธิบายตั้งส่วยอากรขนอนตลาด และ 8. คำอธิบายเรื่องที่กัลปนา