ปรับขนาดอักษร

พระราชสาส์น ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไปยังประเทศต่าง ๆ ภาค 1

This is a SEO version of พระราชสาส์น ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไปยังประเทศต่าง ๆ ภาค 1 Page 19
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2501

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร  

          เป็นพระราชสาส์น ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรุสเซีย ออสเตรีย เดนมาร์ค ฮันลันดา เป็นต้น