ปรับขนาดอักษร

ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2473

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สินธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ต จ ว, ต ช, ต ม, ร จ พ. เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2473. มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          เป็นตำนานประวัติความเป็นมา และบทบาทของพรามหมณ์ ในนครศรีธรรมราช ตามปรากฏร่องรอยหลักฐาน ตามท้องที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนรายละเอียดพิธีกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช