ปรับขนาดอักษร

ประวัติสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง และประวัติเมืองแกลง

This is a SEO version of ประวัติสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง และประวัติเมืองแกลง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2511

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสำลี เกิดลาภผล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2511.  

          หนังสือประวัติสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง และประวัติเมืองแกลงเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่อย่างละเอียด ตั้งแต่สมัยก่อนรับราชการ  กล่าวถึงวงศ์ตระกูล ประวัติการศึกษา ประวัติชีวิตครอบครัวของสุนทรภู่  ประวัติการเข้ารับราชการ  การออกบวช การเป็นกวี  และเกียรติคุณของสุนทรภู่ นอกจากนี้ในท้ายเล่มจะมี นิราศเมืองแกลงซึ่งเป็นหนังสือที่สุนทรภู่เป็นผู้แต่ง และมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองแกลง อันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยองไว้ด้วย