ปรับขนาดอักษร

ประวัติปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)

This is a SEO version of ประวัติปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เหรียญ ศรีจันทร์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กิมหลีหงวน

ปีที่พิมพ์ : 2503

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานศพ ร.อ.ขุนทวยหาญพิทักษ์ (นายแพทย์เหล็ง  ศรีจันทร์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ 9 เมษายน  2503  

          หนังสือประวัติปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)  เป็นบันทึกความทรงจำของ ร.ต.เหรียญ  ศรีจันทร์ และ ร.ต.เนตร  พูนวิวัฒน์  นักปฏิบัติของเมืองไทย ได้บันทึกเกี่ยวกับประวัติการเคลื่อนไหวอันเป็นวีรกรรมของประชาชนเพื่อระบอบประชาธิปไตยในยุคแรก อันเป็นการบุกเบิกการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นครั้งแรก