ปรับขนาดอักษร

นิราศภูเขาทอง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และประชุมลำนำเล่ม 1 เห่กล่อมพระบรรทม

This is a SEO version of นิราศภูเขาทอง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และประชุมลำนำเล่ม 1 เห่กล่อมพระบรรทม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก หลวงประมวญคดี (เมี้ยน วรรธนะภูติ) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2510. มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          หนังสือนิราศภูเขาทอง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และประชุมลำนำเล่ม 1      เห่กล่อมพระบรรทม เนื้อหากล่าวถึง การล่องเรือเดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ ของสุนทรภู่และลูกชายจนไปถึงเจดีย์ภูเขาทอง ที่แต่งด้วยกลอนนิราศ ในท้ายเล่ม เป็นกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา และประชุมลำนำเล่ม 1 ลำนำแห่กล่อมพระบรรทม ที่รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน