ปรับขนาดอักษร

บทเห่กล่อมพระบรรทม

This is a SEO version of บทเห่กล่อมพระบรรทม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเธียร  ปั้นงา ณ ฌาปนสถานวัดอัมพวา ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2510. มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          บทเห่กล่อมนี้เป็นของกวีแต่งขึ้นสำหรับข้าหลวงร้องเห่พระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์ เวลาไกวพระอู่ให้บรรทม บทข้างต้น ๆ สังเกตว่าเป็นสำนวนสุนทรภู่แต่ง เมื่อรัชกาลที่ 2 แต่จะแต่งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอเป็นสามัญทั่วไป หรือจะแต่งสำหรับเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอเฉพาะพระองค์ใดในครั้งนั้น