ปรับขนาดอักษร

สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ ตามภาพ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทย

This is a SEO version of สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ ตามภาพ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์ : 2500

หมายเหตุ : จัดทำเป็นภาพประกอบคำบรรยายพุทธจริยาประวัติ อำนวยการพิมพ์ขึ้นโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อบรรณาการแก่ประชากรไทยในนามแห่งประชากรอเมริกันในโอกาสงานฉลองพุทธยี่สิบห้าศตวรรษ พ.ศ.2500  

          สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ ตามภาพ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทยเล่มนี้ เป็นการรวบรวมภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ โดยการลอกแบบภาพมาจากภาพเขียนตามฝาผนังโบสถ์วิหารที่ได้เขียนขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีไทยในยุคโน้น ที่มีอยู่ในประเทศไทย มาจัดพิมพ์พร้อมทั้งให้คำบรรยายภาพแต่ล่ะภาพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวพระพุทธประวัติ