ปรับขนาดอักษร

พระราชวังหลัง

This is a SEO version of พระราชวังหลัง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

          กล่าวถึงตำนานวังหลัง  เจ้าต่างกรมในกรมพระราชวังหลัง พระโอรสธิดาในกรมพระราชวังหลัง กรมหมื่นนราเทเวศร์สิ้นพระชนม์  ปราบกบฏเวียงจันท์

 

ผู้เขียน: 
-
คำอธิบาย: 
ที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ พระภิกษุ ม.ล. จำเริญ ปาลกวงศ์ ณ วัดมหาพฤกฒาราม วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2484
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1