ปรับขนาดอักษร

บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ

This is a SEO version of บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : คุณสุวรรณ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : คณะคุรุสามัคคี พิมพ์แจกในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2509  

          บทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ เป็นกลอนบทละครที่ประพันธ์โดยคุณสุรรณ กล่าวถึงตัวละครคือพระมะเหลเถไถ ได้เดินทางไปประทับแรมในป่า ได้พบกับนางตะแลงแกง เมื่อพระมเหลเถไถจะพานางตะแลงแกง พร้อมด้วยไพร่พลเดินทางกลับเมือง ได้พบกับยักษ์ชื่อท้าวมะลาก๋อย และเกิดการต่อสู้กันขึ้น