ปรับขนาดอักษร

เรื่องพระร่วง

This is a SEO version of เรื่องพระร่วง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2503

หมายเหตุ : พ.ต.อ.สำราญ กรัดศิริ จัดพิมพ์ถวายในงานฉลองสมณศักดิ์พระเทพเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม นครสวรรค์ 7 มีนาคม  2503  

          หนังสือพระร่วงเล่มนี้ มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ว่าเคยเป็นมาอย่างไร รวมถึงกล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยสมัยที่ผ่านมาด้วย