ปรับขนาดอักษร

เมืองพาราณสี

This is a SEO version of เมืองพาราณสี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2502

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเนียร บุนนาค ณ เมรุวัดอนงคาราม วันที่ 25 เมษายน 2502  

          หนังสือเมืองพาราณสีเล่มนี้  เนื้อหาเป็นการถามตอบระหว่างพระอมรโมฬีสถิตวัดประยูรงศาวาส ฯพณฯ โกษาธิบดี หลวงนนทเกษเจ้าท่าพรพราหมณ์ หลวงพิเศษโกษา กับพราหมณ์ชื่ออุจุตะนันนำ ถามตอบกันถึงเรื่องของเมืองพาราณสี และเรื่องตระกูลของพราหมณ์ ว่ามีด้วยกัน 5 ตระกูล และมีการกล่าวถึงขั้นตอนพิธีกรรมในการบวงสรวง บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์