ปรับขนาดอักษร

พระราชหัตถเลขา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 พระราชทาน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

This is a SEO version of พระราชหัตถเลขา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 พระราชทาน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนีนาถ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ปีที่พิมพ์ : 2506

หมายเหตุ : พิมพ์เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองวันพระราชสมภพครบรอบร้อยปี ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2507  

          พระราชหัตถเลขา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 พระราชทาน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นการนำเอาจดหมายของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ซึ่งได้ทรงมีถึงเจ้าพระยาพระเสดจสุเรนทราธิบดีมาพิมพ์ เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาของพระราชโอรส และในตอนท้ายจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาของสตรีไทยด้วย