ปรับขนาดอักษร

ตำราพิไชยสงคราม คำกลอน

This is a SEO version of ตำราพิไชยสงคราม คำกลอน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก ขุนวรนิติ์นิสัย (สอน นิธินันทน์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2510. มีรูปและประวัติผู้ตาย.  

          หนังสือตำราพิไชยสงคราม คำกลอนให้ความรู้ในกลยุทธ์ด้านทหารของไทยในสมัยโบราณ แฝงแง่คิดด้านเศรษฐกิจ การเมือง และปรัชญาการต่อสู้ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาเรื่อง ตำราพิชัยสงครามจีน ของ ซุนวู ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาจีน โดย คุณเสถียร วีรกุล ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของทหารและการสงคราม ด้วยเช่นกัน