ปรับขนาดอักษร

กฎหมายรัชกาลที่ 1 ฉบับตรา 3 ดวง ลักษณะอาญาหลวงแลลักษณะอาญาราษฎร์

This is a SEO version of กฎหมายรัชกาลที่ 1 ฉบับตรา 3 ดวง ลักษณะอาญาหลวงแลลักษณะอาญาราษฎร์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

กฎหมายตราสามดวง ที่เลือกมาเฉพาะลักษณะอาญาหลวง และลักษณะอาญาราษฎร์ คือกฎหมายที่มีการลงโทษทางอาญา และยังรวถึงการวิวาท ลักษณะโจร ลักษณะมูลคดีวิวาท ลักษณะโจรห้าเส้น ลักษณะขบถศึก พระราชกำหนดเก่าและพระราชกำหนดใหม่ กฎหมายพระสงฆ์ เป็นต้น

คำอธิบาย: 
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เืรืองศักดิ์ เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1