ปรับขนาดอักษร

วาหนิติ์นิกร

This is a SEO version of วาหนิติ์นิกร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2503

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ ขุนพรหม      วราทร (สด เรืองหมวก) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 22 พฤษภาคม 2503  

          วาหนิต์ติกร เป็นหนังสือเสริมความรู้เฉพาะเรื่อง ว่าด้วยเรื่องอักษรนำ ขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ 3 บทเป็นส่วนนำเรื่อง ตามด้วยคำอธิบายเรื่องอักษรนำ และอธิบายต่อว่าอักษรสูงนั้นนำได้เฉพาะอักษรต่ำเดี่ยวเท่านั้น การแจกลูกอักษรนำไปโดยละเอียด ทุกมาตรา เช่น ขง ขงัง ขงาง ขงึง ฉง ฉงา ฉงิ ฉงน ถง ถงา ถงึ เป็นต้น