ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุ คัดมาจากรอเยอลกอโลเนี่ยลอินสติติว กรุงลอนดอน = Documents from the royal Colonial Institute London

This is a SEO version of จดหมายเหตุ คัดมาจากรอเยอลกอโลเนี่ยลอินสติติว กรุงลอนดอน = Documents from the royal Colonial Institute London Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2476

หมายเหตุ : พระพิพิธสุนทร พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์ตรี    พระยาวรวิไชยวุฒิกร (เลื่อม  สนธิรัตน) ปีระกา พ.ศ. 2476  

          หนังสือเล่มนี้ พราหมณ์ ป.ส. ศาสตรี ได้แปลมาจากภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศระหว่างสยามกับนานาประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศสยามกับฮอลันดา และปอรตุเกส