ปรับขนาดอักษร

บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17 เล่ม 2

This is a SEO version of บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17 เล่ม 2 Page 344
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ, ผู้แปล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2513

หมายเหตุ : -  

          หนังสือบันทึกเรื่องสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่ 17 เล่ม 2 เล่มนี้ แปลมาจากหนังสือชุด Records of the Relations between Siam and Foreign Countries in the 17th Century เป็นเอกสารสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวไทยสมัยอยุธยา ตลอดจนสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเพศเพื่อนบ้านและประเทศทางตะวันตกด้วย