ปรับขนาดอักษร

นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

This is a SEO version of นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

เป็นพระราชนิพนธ์กล่าวถึงการเสด็จไปรบพม่าที่เมืองนครศรีธรรมราช ปีมะเมีย พ.ศ. 2329 และกล่าวถึงการเสด็จไปตีเมืองพม่า ปีฉลู พ.ศ. 2336 เป็นการบรรยายการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกข้องผู้ประพันธ์ขณะเดินทาง

 

ผู้เขียน: 
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
คำอธิบาย: 
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าศีลวราลังการ (เนตร) วัดชนะสงคราม เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1