ปรับขนาดอักษร

บาญชีมหามกุฎราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468

This is a SEO version of บาญชีมหามกุฎราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2468

หมายเหตุ : พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกวันสมายุมงคล  

          มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชสัตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี กล่าวถึงรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และ      พระราชนัดดาของพระองค์