ปรับขนาดอักษร

โบราณวัตถุสถานในสยาม ตอน สมัยศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ภาค 3

This is a SEO version of โบราณวัตถุสถานในสยาม ตอน สมัยศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ภาค 3 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2477

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โท พระศรีปริญญา  (ล้วน  มหาสันทนะ) พ.ศ. 2477  

          มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าอู่ทองผู้ก่อตั้งศรีอยุธยาเป็นราชธานีของสยามประเทศ และการพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องโบราณวัตถุสถานที่สำคัญในสมัยศรีอยุธยา ว่าด้วยการก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื้อหากล่าวถึงโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่พระราชวัง วัด สถูป พระพุทธรูป ตู้ และหีบใส่หนังสือเป็นต้น