ปรับขนาดอักษร

พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113 - 118

This is a SEO version of พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113 - 118 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร

ปีที่พิมพ์ : 2504

หมายเหตุ : พิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงเสงี่ยม พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ท.จ. 12 เมษายน 2504

          หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมนตรีพจนกิจ ในเวลาเฝ้าไปรเวต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ. 112 และรวบรวมบันทึกการเดินทางของพระมนตรีพจนกิจ จากกรุงเทพฯไปประเทศอังกฤษ รวมถึงพระราชหัตถเลขและคำกราบบังคมทูลตั้งแต่เดือนมกราคม ร.ศ. 113 ถึงเดือนกันยาน ร.ศ. 116 และบันทึกพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ทูลเกล้า ถวายเมื่อเสด็จถึงประเทศอังกฤษ พระบรมราโชวาท พระราชทานพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ สำเนาพระบรมราโชวาท พระราชทานพระยานนทบุรีฯ พระราชหัตถเลขและคำกราบบังคมทูล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ร.ศ. 116 ถึงเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. 118