ปรับขนาดอักษร

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 2

This is a SEO version of เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรในรัชกาลที่ 2 Page 30
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2494

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอภัยสงคราม (รัมภา โชติดิลก) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494

          เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรหรือกัมพูชาในปัจจุบัน กล่าวถึงการเข้ามาของทูตญวนครั้งที่ 1 การขอเข้าเมืองไผทมาศของญวน เขมรตีเมืองพัตบอง ราชทูตญวนเข้ามาบอกข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าลอง และเรื่องพม่าชวนญวนตีเมืองไทย