ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 23

This is a SEO version of จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 23 Page 20
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายบันลือ รักวานิช 26 มีนาคม พ.ศ. 2510

          จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 23 นี้ เป็นหนังสือที่รวมเรื่องราวพระราชกิจรายวันในแต่ละวัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกจ้าอยู่หัว มีเนื้อหากล่าวถึงการออกพระราชบัญญัติ กฎหมายหรือราชการแผ่นดินอื่นๆ เรื่องเกี่ยวกับการเมือง รัฐประสาสโนบายทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศและการภายในประเทศของไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำประเทศไทยผ่านมรสุมทางการเมืองด้วยความยากลำบาก ซึ่งเป็นทิฏฐานุคติแก่นักการเมืองรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี