ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 23

This is a SEO version of จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 23 Page 112
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here