ปรับขนาดอักษร

บทกวีนิราศตามคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่

This is a SEO version of บทกวีนิราศตามคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่ Page 54
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กุลทรัพย์ ชื่นรุ่งโรจน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เชื่ม พึ่งเกตุ 8 กรกฎาคม 2505

          บทกวีนิราศตามคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่ นี้ รวบรวมบทร้อยกรองของกวีคนสำคัญที่แต่งขึ้นเพื่อพรรณนาถึงสถานที่สองฝั่งน้ำ ตั้งแต่ลำคลองบางกอกน้อยถึงบางใหญ่ เพื่อใช้เป็นคู่มือแก่ผู้ร่วมวรรณคดีสัญจร คราวที่กรมศิลปากรนำชมคลองบางกอกน้อย บางใหญ่ และไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนตรงข้ามตลาดขวัญ เมื่อเดือนตุลาคม 2504