ปรับขนาดอักษร

พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5

This is a SEO version of พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายยืนยง วรโพธิ์ และเด็กหญิงสุภาวดี วรโพธิ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2508

          พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5 นี้ เนื้อหาว่าด้วยคำอธิบายว่าด้วยการเสด็จเมืองเหนือ และพระราชหัตถเลขารวมทั้งสิ้น 26 ฉบับ กล่าวความตั้งแต่การเสด็จไปจากบางปะอินถึงเมืองอ่างทอง เมืองสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท เมืองไชยนาท เมืองมโนรมณ์ เมืองนครสวรรค์ เมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก เมืองฝาง และการเสด็จกลับจากเมืองอุตรดิษฐ กระทั่งถึงพระราชวังบางปอิน