ปรับขนาดอักษร

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 81 จดหมายเหตุ เรื่อง การจราจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

This is a SEO version of ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 81 จดหมายเหตุ เรื่อง การจราจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Page 56
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ), แปล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พระนคร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. ทองเถา ทองแถม 18 ธันวาคม 2510

          จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้ ได้รวบรวมจดหมายต่างๆ ที่เขียนขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231) ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1689 (พ.ศ. 2232) ซึ่งส่งไปจากประเทศสยามและจากฝั่งคอร์มันเดล (Cormandel) เนื้อความในจดหมายเหตุเรื่องนี้ ตอนต้นกล่าวถึงชีวประวัติโดยย่อของคอนสแตนติน ฟอลคอน ตอนท้ายกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการจลาจลครั้งใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนการขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจาอยุธยาหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต และพระเพทราชาปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา