ปรับขนาดอักษร

ราชพิพิธภัณฑ์

This is a SEO version of ราชพิพิธภัณฑ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2483

หมายเหตุ : พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2483

                 รวบรวมเรื่องราวการจัดแสดง และระเบียบการเข้าชมราชพิพิธภัณฑ์ ที่ตึกศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2483