ปรับขนาดอักษร

บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์และบทละคอนเรื่องพระลอ

This is a SEO version of บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์และบทละคอนเรื่องพระลอ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  7

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2511

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางศรจิตติโยธิน (สดใส ศรจิตติ)         

               กล่าวถึงเนื้อหาของบทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์ และบทละคอนเรื่องพระลอ ที่คัดจากต้นฉบับสมุดไทย