ปรับขนาดอักษร

โคลงกวีโบราณ

This is a SEO version of โคลงกวีโบราณ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2506

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายฉลุมาศ  อักษรมัต ณ เมรุ    วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 15 พฤศจิกายน  2503

           โคลงกวีโบราณ เป็นหนังสือที่รวบรวมโคลงของกวีที่มีชื่อเสียงแต่โบราณ  เป็นโคลงที่แต่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา