ปรับขนาดอักษร

โคลงนิราศกรุงเก่า

This is a SEO version of โคลงนิราศกรุงเก่า Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงจักรปราณี (ฤกษ์)

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2504

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางนุ่ม  กฤษณกาญจน์  ณ ฌาปนสถานกองทัพบก  วัดโสมนัสวิหาร  26  กุมภาพันธ์  2514. มีรูปและประวัติ     ผู้ตาย    

       โคลงนิราศกรุงเก่า เป็นโคลงนิราศเรื่องหนึ่งที่แต่งโดย หลวงจักรปราณี หรือ มหาฤกษ์  กวีที่มีชื่อเสียงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โคลงนิราศกรุงเก่าบางบทมีสำนวนโวหารที่โลดโผน