ปรับขนาดอักษร

ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 หมวดปกิณณกะ ภาค 2

This is a SEO version of ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 หมวดปกิณณกะ ภาค 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสาย ศรีธวัช ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 22 มีนาคม  พุทธศักราช 2512  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 หมวดปกิณณกะ ภาค 2 นี้ มี 18 เรื่อง เช่น เรื่องระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเมืองไชยนาท จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2503), เรื่องทรงมอบอำนาจในการรักษาพระนครแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าหัว, เรื่องประกาศพระเจดีย์ที่ถ้ำประทุน, เรื่องประกาศเรื่องพระสถูปเจดีย์ศิลาที่ทรงสถาปนาขึ้นไว้ ณ ถ้ำประทุน เป็นต้น