ปรับขนาดอักษร

ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์

This is a SEO version of ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2507

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเข็ม  บุนนาค          

        เป็นการรวบรวมสุภาษิตจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ ไตรสรณคมน์  ธรรม ความชั่ว ความฉลาด ความเขลา ประมาท โลภ ความอกตัญญู กล้าหาญ ภักดี  ความเพียร ความรู้สึกผิด ฯลฯ