ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

This is a SEO version of จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2518

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีดัด เดชะชาติ  ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 21  ธันวาคม  พุทธศักราช 2518 มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ มีเนื้อหาอธิบายถึงลักษณะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังอธิบายถึงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชต่าง ๆ ได้แก่ พิธีทำน้ำมนต์อภิเษก การแต่งตั้งเตรียมพระราชพิธีในกรุงเทพฯ การรับแขกเมืองต่างประเทศ พิธีทรงตรึงธงชัยเฉลิมพล และการเลี้ยงถวายเฉลิมพระเกียรติยศนายกเสือป่า เป็นต้น