ปรับขนาดอักษร

บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา

This is a SEO version of บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  19

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2519

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในรัชกาลที่ 6          

        พระราชนิพนธ์เรื่อง มัทนพาธา เป็นบทละครพูดคำฉันท์ 5 องค์ มีตัวละครชาวฟ้า และชาวดิน ลำดับฉากตั้งแต่ องก์ที่ 1 จนถึงจบเรื่องมัทนะพาธา ในองก์ที่ 5