ปรับขนาดอักษร

เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

This is a SEO version of เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, 2431-2512.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2501

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นบรรณาการ ในงานฌาปนกิจศพ นางโสภณ อักษรกิจ (หยิน  สมิตะสิริ)          

        เรื่องสั้นเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ นี้  ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย ประกอบด้วย 9 เรื่อง คือ เรื่องเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์ เทศกาลสารท เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา ไปพระบาท อัคนีกรีฑา เทศกาลลอยกระทง ประเพณีมีงานเทศน์มหาชาติ และ เรื่องประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ