ปรับขนาดอักษร

ราชสกุลวงศ์

This is a SEO version of ราชสกุลวงศ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  7

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2507

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเนย  อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509. มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        ราชสกุลวงศ์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ประกอบด้วยเรื่อง ลำดับปฐมวงศ์  พระราชโอรสและพระราชธิดา พระองค์เจ้าหลานเธอ ในราชวงศ์จักรี ประกาศคำนำหน้านามพระบรมวงศานุวงศ์ รายนามราชสกุลวงศ์ และสารบาญค้นพระนามและนามเจ้านาย  เจ้าจอมมารดา จอมมารดา