ปรับขนาดอักษร

นิราศปลูกฝี จังหวัดสตูล

This is a SEO version of นิราศปลูกฝี จังหวัดสตูล Page 17
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : รื่น จันทรมณี (เปรียญ)

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ศรีหงส์

ปีที่พิมพ์ : 2478

หมายเหตุ : -          

        เป็นการบรรยายการเดินทางของผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอ ต้องจากภรรยาสุดที่รัก เพื่อเดินทางไปทำการรักษา ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นภาคใต้ ด้วยความยากลำบากและอันตราย ได้พบปะกับผู้คนมากมาย หลากหลายอาชีพ และมีเหตุการณ์ตื่นเต้น ต่าง ๆ หลายเหตุการณ์