ปรับขนาดอักษร

ประเพณีเนื่องในการตาย

This is a SEO version of ประเพณีเนื่องในการตาย Page 151
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) 2431-2512.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  8

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2517

หมายเหตุ : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพนมคณารักษ์ (สัมฤทธิ์  โพธิ์สป)  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        ประเพณีเนื่องในการตาย ประกอบด้วยเนื้อหา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เหตุที่ต้องทำศพ ประกอบด้วยเรื่องเหตุของการตาย วิญญาณ  เจตภูต ผี เป็นต้น ตอนที่ 2 พิธีทำศพ ประกอบด้วยเรื่อง บอกหนทาง เฝ้าผี  เรื่องแมว  อาบน้ำศพ แต่งตัวศพ เป็นต้น ตอนที่ 3  เผาศพ ประกอบด้วยเรื่อง ปลงศพ เผาฝังไม่ได้ ยกศพออกจากเรือน  ตีหม้อน้ำและหม้อไฟนำหน้าศพ เอาโลงกระแทกเชิงตะกอน  และการทำบุญ 7 วัน ภายหลังวันเผา เป็นต้น